PRIJAVITE
SE

ARHITEKTNI PROJEKAT

Kao u vašim snovovima

U našim objektima gostima da bih pružali istu kvalitetu napravili smo cilj pružanja standarda, naša ekipa arhitekta pedanto radi na tome. Naša ekipa koja je već ima mnogo godina iskustva, uradi svaki arhitektonski detalj koji će vama trebati tjekom procesa, sa naj kvalitetnijim materijalom dostupi vam na naj povoljniju cjenu.  Park aparata koji će se koristiti u objektu, pripremi se od naj kvalitetnijih aparata. Tako da naj ukusnija jela i pića se spreme tu i na savršen način serviraju gostima.

FAZA PROJEKTA ( 6 - 10 SEDMICA)

1

PREGLED

Uzme se mjera od objekta u kojem će početi izgradnja

2

PROCES DIZAJN I PREZENTACIJA ( 7 -14 DANA )

Naš stručni arhitektski tim na kompjuteru pripremı 3D dizajn objekta i prezentira.

3

CRTANJE PRIMJENJENOG PROJEKTA ( 2 SEDMİCE )

Međusobno dogovoren projekat, pripremi se aplikacija da bih mogla krenuti izgradnja.

4

PROCES IZGRADNJE ( 4 - 8 SEDMICA)

Izgradnja se završi po postojećim uvjetima, dogovorenom vremenu ( prilično 4 -8 sedmica)

Top