PRIJAVITE
SE

PROCES ZA FILIJALU

Koraci faza za Coffemania

1

APLICIRANJE

Prvi korak da budete dio Coffemania je da popunite i pošaljete formu za aplikaciju

2

PRE-INTERVJU I POZİV

Naša ekipa ya franchaising uspostavi kontakt sa  kandidatima za franchaising, urade pre - intervju kandidate upoznaju sa našim franchaising sistemom. Pozitivno procjenjeni kandidati pozovu se na intervju lice u lice.

3

PRVI PROTOKOL I LOKACIJA

Kadnditatima sa kojim prvi naš sastanak završi pozitivan, potpisujemo prvi protokol da budete naš dio. Poslje toga uputom naših kriterija sa kandidatom  tražimo pravu lokaciju i zajedno donosimo odluku za objekat.

4

UGOVOR

Sa našim kandidatom filijale i dokumentima koju su potrebni za potpis franchaising ugovora za distrubiciju obe strane potpšu ugovor.

5

ARHITEKTNI PROJEKAT

Naša ekpia arhitekta pripremi projekat za koncept objekta, spremi izgled 3D, predstavi i gradnja počne.

6

ODABIR OSOBLJA / TRENİNG

Blizu završetka gradnje objekta operacijonalni tim organizuje odabir osoblja i spremi ih za posao. Prvo  bude teorijski trening , poslje praktična obuka u poslu do vremena kada se objekat završi.

7

OTVARANJE FILIJALIJE

Naš operativni tim kada završi sve poslove za otvaranje filijale i pripremi organizaciju otvaranja

Top